אדריכלות ועיצוב פנים בית בחבל התענך מר 180

אדריכלות ועיצוב פנים בית בחבל התענך מר 180

שטח בנוי 180 מ"ר
על שטח מגרש  500 מ"ר